Administrators

Honorary President Feng Yuan
Dean Lu Xiaobo
Secretary Of The Party Committee Ma Sai
Vice President Zeng Chenggang
Yang Dongjiang
Fang Xiaofeng
Zhao Chao
Deputy Party Secretary Wu Qiong
Li He